adwokat Bytów

Kancelaria adwokacka adwokat Dawid Jach 603627590
76-200 Słupsk, ul. Krasińskiego 6/2,
76-100 Sławno, ul. Grottgera 2/1,

iPhone illustration
iPhone Hero
iPhone Feature 01 illustration
iPhone Feature 01

prawo karne Bytów

obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, obrona w sprawie o wydanie wyroku łącznego, reprezentowanie skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawach o: * odroczenie wykonania kary * zawieszenie wykonania kary * przerwę w karze * warunkowe przedterminowe zwolnienie * ułaskawienie * zatarcie skazania - wnoszenie aktów oskarżenia i reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach o przestępstwa prywatnoskargowe - sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie - reprezentowanie pokrzywdzonego przed Sądem - reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego - reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego - sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę wywołaną przestępstwemi, zawodowy obrońca karny – profesjonalny, skuteczny – prawo karne, przestępstwa narkotykowe, sprawy karne

iPhone Feature 02 illustration
iPhone Feature 02

sprawy narkotykowe

sprawy o narkotyki ( sprawy narkotykowe ) i dopalacze, zażywanie narkotyków (sprawy narkotykowe

iPhone Feature 03 illustration
iPhone Feature 03

rozwody, podział majątku

rozwody i separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, rozdzielność majątkowa między małżonkami, ubezwłasnowolnienie. Kancelaria zajmuje się kompleksowo wszelkimi sprawami związanymi z rozwodami, w zakresie orzekania o winie małżonków, za rozkład pożycia, ale także w przedmiocie władzy rodzicielskiej

iPhone Feature 04 illustration
iPhone Feature 04

prawo cywilne

o zapłatę, o wykonanie umowy/ odszkodowanie za niewykonanie umowy, o ochronę dóbr osobistych, dochodzenie należności od dłużników w postępowaniu nakazowym i upominawczym: * Kancelaria wystosowuje do dłużnika ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty należności * w przypadku nieuregulowania przez dłużnika należności we wskazanym terminie, kancelaria składa w sądzie pozew o wydanie nakazu zapłaty * po otrzymaniu nakazu zapłaty Kancelaria kieruje sprawę do komornika i reprezentuje przedsiębiorcę w postępowaniu egzekucyjnym, inne sprawy cywilne, sprawy cywilne, sprawy rodzinne, sprawy spadkowe